Personalizácie

Tlač marketingových zásielok. Na základe databázy je možná adresná tlač zásielky (napr. list, zmluva, reklamný leták, vratná obálka) a následné zabalenie do obálky s adresou.

V rámci personalizácie je možné

  • tlačiť meno s adresou
  • jedinečné číslo s čiarovým kódom
  • pribaľovať do obálky 3D reklamné predmety
  • pribaľovať do obálky zákaznícke personalizované karty

Pri realizácii je zabezpečená ochrana osobných údajov.